Veilig Thuis

amhk

Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) gaan per 1 januari 2015 samen. De nieuwe naam is "Veilig Thuis"  De aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling wordt door deze samenvoeging samengebracht.

Veilig thuis, het houdt niet op, niet vanzelf....

..............................................................................................................................

  contact: veiligthuis@amhk.nl  info@amhk.nl